Bent u niet tevreden?

Wij streven een optimale tevredenheid na. Hieronder treft u de informatie aan om eventuele klachten te melden.

Als u niet tevreden bent over een product of over de dienstverlening, dan vragen wij u ons een e-mail te sturen naar [email protected]. Uw klacht moet zo snel mogelijk (het liefst binnen twee maanden) nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend per e-mail. Wij verzoeken u in deze e-mail te allen tijden uw naam, factuurnummer, adres, telefoonnummer en IBAN bankrekeningnummer te vermelden.

Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst inhoudelijk beantwoord.

Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).  

 

Garantie
Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.