Verantwoord hout

'Hout is een ongelooflijk duurzaam, verantwoord, mooi en prettig product.'

Houthandel Pieter Baks handelt al meer dan 60 jaar in hout. Hout is een van de meest duurzame grondstoffen, als het tenminste uit verantwoord beheerde bossen afkomstig is. Wij zorgen ervoor dat u er blindelings op kunt vertrouwen dat al het hout dat u bij  pieterbaks.nl koopt, zo duurzaam mogelijk geproduceerd. Dat doen we in samenwerking met keurmerken zoals FSC®. Zo zit duurzaamheid al lang in onze wortels.

Minder CO2-uitstoot

Hout is CO₂-neutraal: bomen nemen CO2 uit de lucht op en geven daarvoor zuurstof terug. In één kubieke meter hout wordt een ton CO2 opgeslagen. Dit blijft opgeslagen totdat het hout verbrand of vergaan is. Door hout te gebruiken als bouwmateriaal, bent u daarom duurzaam bezig en beperkt u de CO₂-uitstoot.

Een voorbeeld: in Nederland worden per jaar ongeveer 40.000 woningen gebouwd. 1500 woningen hiervan worden in houtskeletbouw uitgevoerd. Als al die 40.000 woningen in houtskeletbouw  uitgevoerd zouden worden, leidt dat tot een besparing van 24% op de CO₂-uitstoot in de bouwfase van nieuwbouwprojecten.

‘Door beton en staal te vervangen door FSC-hout neemt de CO₂-uitstoot in de bouwsector af met meer dan 30%.’ (Bron: FSC Nederland)

Verantwoord beheerde bossen

Hout is alleen duurzaam als de bossen ook verantwoord beheerd worden. Alleen door flora en fauna te behouden, de rechten van arbeiders en bewoners te bewaken en natuurlijk door tijdig opnieuw aan te planten, ontstaat er een duurzaam eindproduct. Juist door een verantwoorde houthandel wordt het behoud van bossen gestimuleerd en ontbossing voorkomen. De vraag naar tropisch hout uit verantwoord beheerd bos houdt dit tropisch bos in stand. Zo worden bossen door de boseigenaar minder snel omgezet naar bijvoorbeeld landbouwgrond en blijft de enorme biodiversiteit in deze bossen behouden.

Hoe doen we dat?

Duurzaam bosbeheer is relatief kostbaar, maar op de lange termijn beter voor natuur, mens, dier én voor de houthandel zelf. Door het inkopen van houtproducten met een FSC-keurmerk kan duurzaam bosbeheer blijven bestaan en verder uitbreiden. Gelukkig raken steeds meer boseigenaren, producenten, bouwers  en consumenten overtuigd van het nut en noodzaak van duurzaam bosbeheer. Dit zorgt voor een jaarlijks wereldwijde toename van het aantal hectare FSC-gecertificeerd bosgebied. Een aantal producten is nog niet verkrijgbaar met een FSC-keurmerk, omdat de vraag naar duurzaam geproduceerd hout het aanbod geregeld overstijgt. Voor deze producten probeert Pieterbaks.nl een ander, eveneens duurzaam alternatief te vinden. 

Altijd legaal hout

Sommige houtproducten zijn nog niet of in zeer beperkte mate met een FSC-keurmerk verkrijgbaar. Voor die producten hanteren wij één ijzeren regel: de legale herkomst moet vaststaan. Een legaal houtproduct heeft niet altijd een FSC-keurmerk, maar moet wel volgens de wetten van het land van herkomst gekapt, geproduceerd en geëxporteerd zijn. Pieterbaks.nl besteld alleen hout bij importeurs die kopen in landen waar hun bosbeleid verankerd hebben in nationale wet- en regelgeving.

FSC®

FSC (Forest Stewardship Council) is wellicht het bekendste keurmerk op het gebied van hout. FSC is een internationale en onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Het keurmerk is in 1993 opgericht door milieu- en mensenrechtenorganisaties, inheemse bevolkingsgroepen en bedrijven uit de houtsector. In het bestuur zijn zowel landen uit het noordelijke als uit het zuidelijke deel van de wereld vertegenwoordigd. Het voornaamste doel van FSC is het bevorderen van verantwoord bosbeheer om de wereldbossen te beschermen tegen vernietiging en onherstelbare schade.

Klik hier voor meer informatie over FSC