Retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief eventuele leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten ad € 59,50 inclusief B.T.W voor het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Indien u gebruik wilt maken van onze ophaalservice, dan kunt u contact opnemen met ons via e-mail of telefoon (zoals vermeld bij "contact"). Deze directe kosten komen ook voor uw rekening als u geen gebruik maakt van de ophaalservice. 
Het retouradres kan per bestelling verschillen. Wij willen u daarom verwijzen naar de bestelling waarop het juiste retouradres staat. Mocht u twijfelen, neem dan even contact met ons op."

 

Indien u geen gebruik wil maken van de ophaalservice, dan kunt u contact opnemen met ons via e-mail of telefoon (zoals vermeld bij voor de retourdatum en het retouradres. Het retouradres kan per bestelling verschillen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Let op! U kunt een artikel in geen geval terugsturen wanneer sprake is van één of meer van de volgende situaties:
- het artikel was speciaal voor u op maat of op kleur gemaakt;
- het artikel is duidelijk persoonlijk van aard. Indien het artikel reeds verwerkt is of gezaagd is, kunnen wij het niet meer als nieuw verkopen en kan de waardevermindering (die kan oplopen tot 100%) bij u in rekening worden gebracht."